چرا سرمایه موفق؟

تازه ها

مسابقات

با کمتر از نیم قرن تجربه

با بهترین کادر مجرب

دکتر ساسان سعیدی

رئیس هیئت مدیره

مدیر هسته مشاوره

مهندس مریم زرگری

مدیر هسته معاملات

امیر عابدی

مدیر انفورماتیک(امور رایانه)

مشاور هسته دیجیتال مارکتینگ

مهندس روح اله پریشانی

مدیر هسته آموزش

مهندس فرزاد فاطمی

معاون هسته معاملات

برای شروع هیچوقت دیر نیست ولی زمان هم متوقف نمیشود

Z